Musikk er viktig

Musikk gjør livet bedre for mennesker. Uten musikk ville livet antakelig vært kjedeligere og kanskje tristere. Musikk er svært viktig for mange mennesker, selv om de ikke jobber med musikk selv. 537968-classic-music Det å sette på en god sang betyr mye. Musikk kan påvirke folk på mange måter. Den kan få folk i bedre humør når de er lei seg, og den kan hjelpe folk å gråte når de trenger det. Musikk er også viktig i sosiale sammenhenger. Den kan få folk til å danse og synge sammen, enten det er på en konsert eller bare på en privat sammenkomst. Musikken har alltid vært en del av menneskenes historie. Allerede i urtiden brukte menneskene rytme, sang og dans når de skulle feire ting, eller bare styrke samholdet innen familiegruppen eller stammen. Også i religiøse sammenhenger har musikk alltid vært viktig. Den er fortsatt viktig i mange av dagens religioner. 310159-woman-sings-with-passion Noe av det første som møter et menneske, er foreldrenes stemmer. Mange foreldre liker å synge godnattsanger for barna, så allerede i tidlig barndom blir musikken en del av livet. Senere synger foreldrene sammen med barna, og det blir sunget i barnehager og på skoler. Barneprogrammer på TV legger også stor vekt på sang og musikk. Derfor er det ikke så rart at mange småbarn begynner å nynne og synge før de kan å snakke skikkelig. Sangene og sjangrene man liker endrer seg med tiden, men musikken kan være like viktig for en voksen person som for barn og ungdommer. Musikk og sang har alltid knyttet bånd mellom mennesker, og fortsetter å gjøre det også i dag.